Köpa hemsida till företag eller starta en webbutik

Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvars fonder ”Sverigefonden” och ”Graal Total” är efterfrågade hos många svenska investerare. Men många vet inte att Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Redan 1965 grundades bolaget av Nykterhets- och Frikyrkorörelsen, ett släktskap som präglar Aktie-Ansvar fortfarande än idag då bolaget sätter mycket stort värde på att följa etiska placeringsregler. De ursprungliga grundarna ingår fortfarande i ett omfattande förvaltningsarbete med Aktie-Ansvar.

Aktie-Ansvar ingår idag i Garantum – koncernen och ägs till hundra procent av Garantum Invest AB. Sedan ett tiotal år har Aktie-Ansvar haft ett nära samarbete med Garantum Fondkommission AB. Utvalda delar av Aktie-Ansvar, exempelvis dess ledning, förvärvades därefter av Garantum 2009. Med ambitionerna att båda bolagen skulle kunna dra nytta av sina egna styrkor, så förvärvade Garantum Aktie-Ansvar helt och hållet under 2015. 
 
Förvärvet av Aktie-Ansvar har gett bolagets kunder och samarbetspartners möjlighet till större trygghet och säkerhet över tid. Men även Garantum som koncern drar fördel av Aktie-Ansvars kunnande av fondförvaltning, kunskap som Garantum sparkoncerns kunder kommer att kunna ha nytta av. På sikt kan också synergier mellan företagen med sina specifika kunskapsområden även ge nya innovativa placeringslösningar.

Garantum sparkoncern är å sin sida en koncern med flera affärsområden och dotterbolag. Den särskilda spetskompetensen hos Garantum Fondkommission AB utgörs av strukturerade placeringar, medan just Aktie-Ansvar fördjupar erbjudandet med sin kunskap och erfarenhet av fonder. Garantum Fondkommission verkar också i Norge och i Finland genom anknutna ombud – detta sköts via de separata dotterbolagen Garantum AS och Garantum OY.

Garantum sparkoncern ger sina rådgivare och investerare rätt verktyg för alla typer av sparande och investeringar med en digital och mycket modern investeringsplattform. Med egen inloggning hos Garantum får kunder och investerare en mycket bra översikt över sitt depåinnehav. Rådgivare får och sin sida ett utmärkt verktyg med rådgivningsstödet, där både rådgivare och kunder i kundmötet gör en behovsanalys i samband med investering.