Köpa hemsida till företag eller starta en webbutik

Aviatum

Aviatum är ett värdepappersbolag med egna och noggrant utvalda anknutna ombud. Målsättningen för både Aviatum och deras anknutna ombud är att sätta den enskilde kunden med sitt särskilda investeringsbehov i centrum när ekonomisk rådgivning bedrivs. Aviatum förvärvades av Garantum-koncernen år 2015 och ingår idag som ett bolag i en sparkoncern med flera andra dotterbolag och affärsområden. Där Garantum Fondkommission speciella spetskompetens är strukturerade placeringar, breddar dotterbolag som Aktie-Ansvar med djup kunskap inom fondförvaltning och Aviatum med sin erfarenhet och sina rutiner inom ekonomisk rådgivning. 

När det gäller Aviatum måste erfarenheten och kompetensen hos Aviatums egna anknutna ombud motsvara de höga krav som Aviatum ställer på sina samarbetspartners. Som anknutet ombud hos Aviatum måste all verksamhet bedrivas enligt gällande regelverk. Som stöd till de anknutna ombuden ställer Aviatum till förfogande med utbildning, riktlinjer och dokumentation. 

Som bolag i Garantums sparkoncern har Aviatums anknutna ombud, utöver ett stort utbud av strukturerade produkter och fonder, även tillgång till en digital rådgivningsplattform. Denna rådgivningsplattform är under ständig utveckling och ger anknutna ombud till både Garantum Fondkommission AB och Aviatum möjlighet att ge sina kunder rätt förutsättningar för alla typer av sparande. Som tjänst till investerare erbjuder också Aviatum själva kapitalförvaltning med målet att skapa en jämn ökning av kapital på längre sikt för slutkunder.