Köpa hemsida till företag eller starta en webbutik

Garantum Fondkommission

Garantum Fondkommission är ett privatägt värdepappersbolag som grundades år 2004. Bolaget är specialiserat på strukturerade placeringar som är en form av alternativa investeringar. Garantum Fondkommission är den största aktören i Sverige inom strukturerade placeringar och bland investerare finns företag, institutioner och privatpersoner. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge samt Finland och huvudkontoret är beläget på Norrmalmstorg i centrala Stockholm. 

Sedan starten 2004 har Garantum arrangerat drygt 2 500 unika placeringslösningar för över 65 miljarder svenska kronor. Idag är Garantum cirka 100 medarbetare som arbetar i hela sparkoncernen Garantum, vilken inkluderar fondbolaget Aktie-Ansvar och rådgivningsbolaget Aviatum. Trots en snabb tillväxt under åren har ambitionen alltid varit att verka som en liten organisation med stora idéer. Garantum drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden.

Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Garantum är en specialiserad aktör som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna lite om mycket. Därför arbetar Garantum enbart med strukturerade placeringar, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda sina kunder marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Garantum är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger dem stark förhandlingsstyrka och i slutänden kunder bättre placeringar till bättre villkor. De drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som Garantum har, är du varmt välkommen som kund.

Aktie-Ansvar & Aviatum

Sedan 2007 har Garantum haft ett nära samarbete med fondbolaget Aktie-Ansvar. Aktie-Ansvar grundades 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Garantum förvärvade delar av Aktie-Ansvar 2009 och sex år senare, år 2015, förvärvades Aktie-Ansvar till 100%.
Aviatum förvärvades av Garantum år 2015. Aviatum är ett värdepappersbolag som erbjuder försäkringsförmedlare och andra finansiella aktörer att bli anknutna ombud, rådgivning av strukturerade placeringar samt portföljförvaltningstjänster.
Investeringsfilosofi
Garantum Fondkommissions investeringsfilosofi bygger på att konstruera placeringar som drar maximalt med fördelar av det dagsaktuella marknadsläget, för att kunna erbjuda de bästa avkastningsmöjligheterna imorgon. Rätt placering vid rätt tillfälle

Utbud

Strukturerade placeringar är Garantums spetskompetens. Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för en sparform som kan kombinera olika finansiella instrument, oftast är placeringen en hybrid av instrumenten obligationer och optioner, oftast kopplade till aktier eller andra tillgångslag.

 
 

Depåtjänst

Som kund hos Garantum kan du kostnadsfritt öppna en egen depå. Den går utmärkt att använda inom ramen för investeringssparkonto eller försäkring. Handla och förvara strukturerade placeringar, fonder från fondtorg, aktier och räntepapper – allt samlat på ett ställe.
Med depå hos Garantum blir det enklare att bevaka dina placeringar på detaljnivå. Logga in på hemsidan med dina personliga inloggningsuppgifter och bli mer aktiv som investerare. Garantums depå är en komplett investeringsplattform som inte bara är till för strukturerade placeringar, utan som även är anpassad för fonder, aktier och räntebärande instrument.
 1. Grafisk överblick på fördelning av marknadsexponering och emittentbanker
 2. Dina värdepapper uppdelade kategorivis 
 3. Ikoner indikerar betalningar, leveranser och när vinstsäkring eller omstrukturering kan vara gynnsamt
 4. Summering av ditt innehav och viktiga nyckeltal
 5. Transaktionerna samlade på ett ställe och tillgängliga via en separat flik
 6. Möjlighet att handla från fondtorg – du har mer än 4 000 fonder från ca 100 fondbolag att välja bland

Kapitalförvaltning

Garantum kan hjälpa till med förvaltningen och ta ansvar för att ditt kapital förvaltas på bästa sätt utifrån överenskommen riskprofil, placeringshorisont och avkastningsmål. Deras förvaltningsidé är att sätta mer kapital i tillväxt och mindre i risk.
Bevaka dina placeringar på webben
Via sidan Marknadskurser kan du själv söka bland alla placeringar som är aktiva eller som förfallit i samband med att löptiden tagit slut. Varje placering exponeras med all tänkbar information och historik som du kan behöva. Kurser och noteringar uppdateras självklart på daglig basis.
 1. Dagliga marknadskurser och värderingar
 2. Summering av fastställda villkor och viktiga egenskaper
 3. Smart utskrift med allt på ett papper
 4. Villkor i korthet – ex. historisk kupongutbetalning för Autocall
 5. Slutavräkning i pdf för förfallna produkter
 6. Kupongavräkningar i pdf för Autocall

Analys

Ta del av Garantums breda och ingående analyser om rådande marknadsförutsättningar som uppdateras med jämna mellanrum. Bland annat gör uppskattade chefekonom Christer Tallbom djupdykningar i det makroekonomiska läget via hemsidan, e-post och webb-TV.
Garantums fonderbjudande
Hos Garantum kan du välja på fonder från fondtorget eller färdiga portföljförslag som ger dig en bra mix från en förutbestämd risknivå. Med depå hos Garantum kan ett enkelt fondsparande erbjudas – oavsett om du handlar fonder sporadiskt eller väljer att månadsspara från Garantums huvudlista.

Huvudlistan

Huvudlistan för fonder grundar sig först och främst på vilka fonder som efterfrågas. Fonderna ska sedan kunna placeras i någon av huvudlistans utvalda fondkategorier. Det slutgiltiga urvalet är resultatet efter en urvalsprocess vilket begränsar fondernas antal och tar hänsyn till bland annat riskjusterad avkastning samt kostnader. Huvudlistan uppdateras vid behov och utgörs av 60-talet fonder som kan handlas utan courtage. Till en transaktionskostnad kan du köpa från hela utbudet av ca 3500 handelsbara fonder.

Portföljförslag

Garantum erbjuder regelbundet förslag på hur du kan kombinera fonder för att skapa en portfölj i olika risknivåer. Portföljförslagen är till för dig som vill ha hjälp med att välja en bra mix av fonder utifrån varje din egen riskvilja. Portföljförslagen baseras på en väletablerad metodik baserad på riskspridning mellan olika tillgångsslag.

Månadsspara

Månadssparande i fonder passar dig som långsiktigt vill bygga upp ditt sparkapital. Du kan månadsspara i alla fonder som återfinns på Garantums huvudlista för fonder. Ett månadssparande är bra för dig som vill bygga upp ett buffertsparande till oförutsedda utgifter, spara till barn och barnbarn eller kanske förverkliga en dröm om en resa. Det enklaste alternativet är månadsspara i något av portföljförslag.

Fondflyttar

Genom att flytta in ditt fondengagemang till Garantum Fondkommission får du med depåtjänst tillgång till en modern investeringsplattform för alla typer av sparande. Här kan du som kund följa utvecklingen på ditt innehav, erbjudas personlig service gällande dina fondaffärer. 

Utmärkelser

Garantum Fondkommission har nu tre år i rad, 2013, 2014 och 2015, mottagit pris för ”Best distributor” från organisationen SRP – Structured Retail Products”. Priset innebär en sammanvägd bedömning av både försäljningsvolym och avkastning på produkter. År 2014 fick Garantum även utmärkelsen som bolaget med ”best performance”, en utmärkelse för bästa genomsnittliga avkastning under 2014 från SRP.