Köpa hemsida till företag eller starta en webbutik

Inställningar för mobil

1. Öppna mailprogrammet på din telefon (det kan se olika ut på olika telefoner)

2. Skriv in mailadressen

 

3. Skriv in lösenordet


4. Välj "Manuell inställning" längst ner


5. Välj kontotyp IMAP


6. Ange följande inställningar för inkommande mail:

Användarnamn: ditt användarnamn 
Lösenord: ditt lösenord
IMAP-server: mail.webbsajt.nu
Port: 143
Säkerhetstyp: STARTTLS (acceptera alla certifikat)

7. Ange följande inställningar för utgående mail:

SMTP-server: mail.webbsajt.nu
Port: 587
Säkerhetstyp: STARTTLS (acceptera alla certifikat)

8. Gå vidare och avsluta. Nu är du klar!